Szpitalna 3a 59-400 Jawor
Powrót

MEDYCYNA PRACY

 

Poradnia Medycyny Pracy zajmuje się kompleksową obsługą pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej, wynikającej z przepisów Kodeksu Pracy oraz Ustawy o służbie medycyny pracy.

Wykonujemy badania na postawie skierowania z zakładu pracy. Kontrola stanu zdrowia odbywa się w ciągu jednego dnia i kończy się wydaniem zaświadczenia dla pracownika i pracodawcy.

 

Godziny przyjęć:

 • Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7 00 - 14 30
 • badania laboratoryjne 7.00-10.00
 • konsultacje lekarzy specjalistów 9.00- 16.00
 • lekarz medycyny pracy  poniedziałek , czwartek, piątek od godz 8.00 - 13.00 ,wtorek , środa 13.30 - 18.00
 • tel.76 728 26 60, 76 728 26 61

 

W poradni zatrudnieni są:

 • lek. med. Irena Woźniak
 • pielęgniarka służby med. pracy Wiesława Sypniewska

 

Oferta:

 • badania profilaktyczne: wstępne, okresowe i kontrolne, przewidziane w Kodeksie Pracy
 • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • działalność konsultacyjna w zakresie patologii zawodowej
 • czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka
 • wczesna diagnostyka chorób zawodowych i innych chorób, związanych z wykonywaną pracą
 • promocja zdrowia w środowisku pracy
 • współpraca z pracodawcami na rzecz ochrony zdrowia pracowników;
 • analiza stanu zdrowia pracowników;
 • praca w komisjach bhp w zakładach pracy.

 

Ponadto w poradni wykonywane są następujące badania:

 •     badania sanitarno-epidemiologiczne („książeczki zdrowia”)
 •     badania kierowców: badania na prawo jazdy (przewidziane Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym)
 •     badania na świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowców (przewidziane  Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)
 •     badania uczniów – kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół i studentów
 •     praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Uwaga: dla uczniów badania te są bezpłatne!

 

Rozliczenia:

Odpłatność za wykonane świadczenia medyczne uiszczana jest w dniu badania w formie gotówkowej. Na podstawie wystawianych przez CDT MEDICUS faktur VAT pracownik może zwrócić się o zwrot kosztów do pracodawcy

Facebook
Facebook
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas